6de editie Pincode. Nu ook voor de onderbouw

Pincode have onderbouw

 

Na de editie voor de bovenbouw vmbo heb ik ook mogen meewerken aan de 6de editie voor de onderbouw. Op dit moment is het eerste boek waaraan ik meegewerkt heb beschikbaar. Het boek voor de onderbouw havo. Het is een pittige klus geweest om de verplichte basisstof en de voorbereidende leerstof voor havo 4 op een goede manier te verwerken. Maar het resultaat mag er zijn. Een goed gestructureerd en compleet leerboek voor de onderbouw havo en een goede voorbereiding op de vakken economie en bedrijfseconomie in de bovenbouw.