Artikel Serious Games in Tijdschrift voor Economisch Onderwijs

Nadat ik de clinic over serious games heb gevolgd was ik erg enthousiast over de mogelijkheden. Ik ben me verder in de serious games gaan verdiepen. Vervolgens heb ik er een artikel over geschreven voor het Tijdschrift voor Economische Onderwijs van de Vecon. Het gaat vooral over hoe je games kunt indelen en hoe je kunt beoordelen of ze geschikt zijn voor je les.

Mijn enthousiasme is nog niet over. Ik ben sinds kort gestart met een cursus bouwen van educatieve games voor docenten om mij op deze manier verder te ontwikkelen in het ontwikkelen van moderne lesmaterialen.

Geïnteresseerd in het artikel? 

Artikel Teo serious games